Kontakt

Hindås Jämnakulla vägsamfällighet


Uppdaterad: 2020-06-30

Kontakt

 

Orförande:

   Håkan Zetterström

   Mobil.  0702-184 223 

 

Kassör:

   Mikael Johansson

   Mobil. 0702-599 244

 

Sekreterare:

   

     


Tillsyningsman:

   Magnus Björkenhäll

   Mobil.  0733-411 831

 


www.hjvsf.se    2003     Webmaster - Christer Olsson